Repeater Policy

Info:
This notice is in the Dutch language because this is only intended for the Dutch amateurs and is about how radio amateurs have to behave on a repeater.

Repeater.nl:
Ruim 55 repeaterbeheerders hebben een website gepubliceerd waar radiozend-amateurs worden geïnformeerd over het gebruik en hoe om te gaan met verstoringen op de Nederlandse repeaters.
Waarschijnlijk is men, door de dagelijkse verstoringen en wangedrag op sommige repeaters, gekomen tot deze info site.
Wat blijkbaar aan aantal amateurs (en andere) niet weten is dat de beheerders wel degelijk verantwoordelijk zijn voor de inhoud van gesprekken die op de repeaters plaatsvinden.
Het AT is daar zéér duidelijk in.

Artikel 3.5
De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de inhoud en draagt er zorg voor dat alleen registratiehouders toegang hebben om het onbemande station te kunnen activeren.

Artikel 3.8
Van de vergunninghouder wordt verwacht dat bij geconstateerd herhaald en/of langdurig misbruik van het onbemande station passende maatregelen neemt, zo nodig schakelt hij daartoe op eigen initiatief het station tijdelijk uit. Mochten de eigen maatregelen niet afdoende zijn dan kan een onderzoek worden aangevraagd bij het agentschap.

Bron: beleidsnotitie-onbemand-frequentiegebruik.pdf

Website:
Voor meer info en hoe je te gedragen op een repeater zie: repeater.nl


Bron: Repeater.nl

Over pa2old

I'm a licensed Radio-amateur since 1982 (Ham Radio) PA2OLD https://pa2old.nl - I like Hi-Fi, modern but also old record-players and tape recorders.
Dit bericht is geplaatst in Ham Info. Bookmark de permalink.