Colofon / Disclaimer

Colofon:
Aan deze website hebben veel mensen meegewerkt. De een een beetje en de ander heel veel en sommige zelfs zonder dat ze het wisten door in gesprekken aanwijzingen of tips te geven.
Al die grote en kleine radertjes hebben er voor gezorgd dat deze website online staat.
Helaas kan ik niet alle namen/call’s noemen maar hier zijn er toch een aantal in een willekeurige volgorde vanaf augustus 2011:

Pepreal voor de technische ondersteuning, PA1RIK – foto’s en artikel bijdragen, PA2KHN – foto’s en informatie, PA5RWE (SK), PA3CEH – foto’s en info, PE1BVQ – foto’s artikel bijdragen en testen, PA3GGI, PA0ETE, PD9JAN, PA3BAS – testen en tekstuele correcties, PE2CVF – info, PE1LXX – bijdragen, alle ZARR inmelders, PDØNPA en PA2SLL en alle Doetinchemse Koffieronde inmelders, HamNation, PH4X van Hamnieuws.nl, PAØETE van de Daily Minutes, Veron afd. Arnhem, PA1WBU en PA1JCB, PA3BPT (SK) AmateurLogic.TV en vele andere!

Ontwerp en vormgeving, programmering, fotografie en webmaster  : PA2OLD
Vertalingen en Tekstuele aanpassingen  : o.a. PA3AMZ, ImTranslator 4.16, PA3BAS, Google
Bijdragen 4 meter pagina  : PA1RIK, PE1BVQ, PA2KHN, PA3CEH, PA3BAS, e.a.
Technische website ondersteuning
en beta tester 
: Pepreal Productions, e.a.
Sponsor  : Geen, deze site is non-profit

Uw reacties, opmerkingen, mening en aanvullingen, schrijf naar: ham.pa2old@gmail.com


Disclaimer

Algemeen:
Het onderstaande is van toepassing op de website van PA2OLD.
Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring:
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toe- gang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Uitsluiting van aansprakelijkheid:
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. De gegevens op deze site hebben een louter informatief karakter. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. PA2OLD spant zich in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. PA2OLD aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Bovendien is PA2OLD niet verantwoordelijk voor de gelinkte websites, foto’s, video’s of bestanden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten:
Het auteursrecht op deze website berust bij PA2OLD of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan PA2OLD. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door PA2OLD.

Responsibillety:
The PA2OLD  can not be held responsible for misinformation or (unknowingly) privately owned or copyrighted files or information on these pages. Any remarks about this site are welcomed.

Reproduction
No part of the contents on this web-site may be reproduced or transmitted in any form by any means, electronical or mechanical, including printing, recording, or by use of any other information storage and retrieval system, without prior written permission of the publisher, unless for personal non-commercial purposes.

Photo’s, Pictures, Diagram:
All Pictures or Photo’s Diagrams on this website are copyrighted by the PA2OLD of www.pa2old.nl, except when noted differently.  You may freely download the Photo’s for your private use.
For use of the Pictures or Photo’s on commercial websites or any other commercial purposes contact: P A 2 O L D

All rights reserved.
Comments on this page to: ham.pa2old@gmail.com

Copyright © 2011 – 2018 Arnhem The Netherlands