Keizersronde terziele

Info:
This notice is in the Dutch language because this is only intended for the Dutch amateurs.

Keizersronde:
Dinsdag 21 mei 2013 kwam de eerste Nijmeegse ronde op 144.575 MHz met de naam Keizersronde in de lucht. De ronde had twee delen, eerst een leuk in elkaar gezet nieuwsblok van ‘n minuut of 8 en daarna was er een themaronde.
De ronde werd opgezet door een aantal Nijmeegse N amateurs waaronder, PD1MLB de rondeleider, PD1JTF, PD1RJ en PD2U die het nieuwsblokje technisch verzorgde.

Over en uit:
De ronde werd opgezet voor de regio Nijmegen, echter de meeste inmelders kwamen van buiten de regio. Bovendien zochten de heren dringend een tweede rondeleider maar wat ze ook probeerde, het lukte niet iemand te vinden.
Uiteindelijk kwamen de heren tot de conclusie dat het zo niet meer verder kon.
Het gemis van een tweede rondeleider was daarbij doorslaggevend. De teleurstelling dat er vanuit de Nijmeegse radioamateur gemeenschap weinig response kwam speelde ook mee. De ronde eindigde daarmee op dinsdag 8 oktober voorgoed.

21:
Dinsdag 8 oktober 2013 was dus de laatste ronde en laat dat nu precies de 21ste ronde zijn geweest.
De ronde was ‘volwassen’ geworden en dat klopte ook. De Keizersronde had een plekje veroverd tussen de regionale rondes en het aantal inmelders was redelijk constant.
De thema’s waren vaak interessant en soms gaf dat aardige discussies op de dinsdagavond. Het is dan ook jammer dat deze ronde verdwenen is van de 2 meterband

Dank:
Ik wil de heren van de Keizersronde hartelijk bedanken voor hun inzet. In het bijzonder de rondeleider Johan de PD1MLB.

Over pa2old

I'm a licensed Radio-amateur since 1982 (Ham Radio) PA2OLD https://pa2old.nl - I like Hi-Fi, modern but also old record-players and tape recorders.
Dit bericht is geplaatst in 2013. Bookmark de permalink.